به مدرسه مجازی خانه ریاضی تهران خوش آمدید.

خانه ریاضی

در سه گام از امکانات سامانه بهرمند شوید:

1-  دوره خود را انتخاب کنید (لیست دوره ها)

 2- در آنها ثبت نام کنید (رایگان یا پولی)

3- از دوره ها استفاده کنید.

درس های منهمه درس ها


  درس‌های موجود

  کارگاه پژوهشی

  • استاد: navid ASEMANI
  • استاد: Y Mahdavi
  • استاد: N mohamadhasani
  • استاد: فهیمه جعفری
  • استاد: فاطمه سلمان صفت
  • استاد: شادان شهشهانی
  • استاد: فریما کاظمی
  • استاد: ندا کشمیری